Allah’tan başka ilahlar edinmek: Tevhid’in gizli ortakları din adamları


Ragıp Kamil İlbeyi Köşe Yazarı
ragipilbeyi@mynet.com
 
 

Kuran gerçekten mucizevi bir kitap. Ezbere söylememek okuyup anlamak gerek; anlayıp yaşamımızda pekiştirdikten sonra eğer idrak edersek söylemeliyiz, Allah’ın kitabının mucize olduğunu. Bir sefer okumak yeterli değil. Bir kaç sefer okusanız da bazen yetmiyor ancak okumak, yürürken, taşıtta yolculuk yaparken, dinlenirken dinlemenin de oldukça faydaları var. Eğer iyi derece Arapça dil bilginiz yoksa elbette mutlaka meal okumalı ve dinlemelisiniz.

YÜZLERCE MEAL VAR, HANGİ BİRİNİ OKUYALIM?

Çok sayıda meal olması sizi korkutmasın, birçoğu meal yazmak için yazmış. Yani risaleler, fıkıh kitapları, hadis kitapları, ilmihaller, haşiyeler ve diğerleri neyse meallerde tıpkı onlar gibi bir önceki kuşağın yazdıklarının neredeyse aynısı. Bazen birkaç kitabın tek bir kitapta özet olarak sunuluşu bazen aynı yemeğin çömlekten alınıp porselen tabakta ikram edilmesi. Kısaca birbirlerini taklit ediyorlar. Ancak miladi 20. yüzyılın sonlarında ve 21. yüzyılda dinler, mezhepler ve inançlar arasında araştırmalar yapan, Kuran’ı anlam bütünlüğü içinde meal eden ve açıklayan alimler çok başarılı kitaplar ve mealler kaleme aldılar. Aslında onlar gibi özgür Allah kulları her çağda vardı ancak gelişen ve değişen teknoloji ile uzaklar yakın olurken bilgiye erişim kolaylaştı ve böylelikle sorgulayan, araştıran ve gerçeklerden korkmayanlar temiz veya nispeten temiz bilgi kaynaklarına daha rahat ulaşır oldu. Artık yaşam ve çalışma alanlarımız birer okuldan farksız. Ve bir bilim insanı, din alimi, kaşif veya herhangi bir uzman ders ve seminerlerini aynı anda, 5 kıt’ada tüm ülkelerde verebiliyor.

KURAN OKUMAYA VE DİNLEMEYE AYIRACAK ZAMANINIZ YOK MU?

Yaşam kısa ve ani bir son bizi bekliyor. Bu nedenle bisiklet sürerken ve taşıma araçlarında yolculuk yaparken, kırlarda gezinirken sürekli Kuran okuyor veya dinliyorum. Bunu yıllardır tatbik ediyorum.

Bugün trende En-am Suresini okurken bir ayrıntıyı fark ettim. Yıllardır konuşulan ve son yıllarda sosyal medya ile daha da gündem olan bir mesele yer alıyor Kuran’da. Kuran pek çok defa Allah’a şirk koşanlardan bahsediyor. İnsanlar geçmişlerde Allah’a ortaklar koştular bunları şekillerle de ifade ettiler. Putperestlik günümüzde Asya ve Afrika’da yaşamaya devam eden bir inanç.

Peki namazlarını aksatmayan, ihlas sahibi, kendisini Allah’a adayan, onun razılığını kazanmaya çalışan bir insan Allah’a şirk koşabilir mi? Koşmaması lazım öyle değil mi? Evet ama ya şirk koşuyor, ancak bunu fark edemiyor ise…

BİR MÜSLÜMAN NASIL ALLAH’TAN BAŞKA İLAHLAR EDİNİR?

Allah’tan başka ilahlar, tanrı ve tanrıçalar, gavslar, şeyhler, azizler, imamlar, önderler edinenler ve Allah’ın elçilerine başka misyonlar ve özellikler yükleyenler ile Allah’ın kitabından başka kitaplar edinenler Allah’a şirk koştuklarının farkında değillerdir.

Kuran ile bilinçli bir bağ kuramadıkları için Allah’ın onlara yaptığı uyarıları da anlayamıyorlar. Böylelikle gerçeklikten uzak hurafeler denizinde yitiyorlar.

Nitekim En-am Suresi bu gerçeği şöyle haber vermektedir

22- Hepsini topladığımız gün ortak koşanlara, “Nerede iddia etmekte olduğunuz ortaklarınız?”

23- Onların tek savunması şu olacak: “Rabbimiz ALLAH’a andolsun ki biz ortak koşmadık.”

24- Kendilerine karşı nasıl yalan söylediklerine dikkat et. Uydurdukları şeyler kendilerini nasıl da terketti.

Kaynak: İslamiyet’in tek kaynağı olan Kuran’ı Kerim En-am Suresi

ŞİRK, SİNSİ BİR HASTALIĞA BENZER, ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR!

İşte böyledir. Kim Allah’a çocuk ve ortaklar isnat eder ise veya kainatın filanca için yaratıldığını veya cennet ve cehennemlikleri seçmenin Allah dışındakilerin ihtiyarında olduğunu iddia eder ise… ve rızkı başkasından diler veya Allah ile arasına aracılar, komisyoncular ve şefaatçiler edinir ve Allah’ın hak hadisleri dışında başka sözleri benimser ve bu benimsediklerini Allah ve kitabı ile eşit veya daha alt bir dereceye getirirse işte bunların tamamı şirk bataklığına saplanmıştır.

Şu bir gerçek ki, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez, bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, gerçekten büyük bir günah işlemiştir.

Nisa 48

Bunun temel nedeni ise geleneklerin dinine, mezhebine, yoluna, tarikatına, cemaatine, tasavvufuna bağlı olmaları ve dini kaynağından öğrenmeyip atalarını ve ruhbanlarını taklit etmeleri, onların öğüt ve öğretilerini din olarak benimsemeleridir.

MEZHEBİMİZ TAKLİT DİNİMİZ EZBER

Taklit ve ezbercilik sirk hayvanlarına yapılan öğretilerdir. Aklını kullanmayan, okuyup anlayarak iman etmeyen, ezberlediği sureleri; namaz, cenaze, mezarlık, afet-korku ve benzeri kategorilere ayıran; okuduğu ayet ve duaların anlamını bilmeyen kapalı bilinç ile yapılan tüm salât, oruç ve dualar sirk hayvanlarının yaptıkları gösteriden farksızdır.

Sirk hayvanları da ezberler, taklit eder ve efendilerinin komutlarına uyarlar. Şirk içine girenlerde ezberler, taklit eder ve efendilerinin (imam, hoca, gavs, şeyh vesaire) komutlarına uyarlar.

Hayvanların aklı yoktur. Peki ya aklını kullanmayan insanların aklı var mıdır? Ve ikisi arasındaki farklar nedir?

Belki birileri kırılmış veya öfkelenmiş olabilirler ancak “acı gerçekler” diye bir tabir vardır bilirsiniz. Hangimizin haklı olduğunu bir gün mutlaka öğreneceksiniz. Sabredin ve inancınızı ancak Allah’a has kılın.

ALLAH’IN ELÇİSİ MUHAMMED BİZİM İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR

Evet yaşamınızda güzel örnekler edinin. Nitekim bizler için en güzel örneklerin başında son Allah elçisi Abdullah oğlu Muhammed Mustafa geliyor. Diğer elçiler de bizler için güzel örneklerdir. Onların yaşam ve mücadeleleri hakkında Kuran’dan bazı bilgilere erişebiliyoruz.

Ben tüm Allah elçilerinin dostu olmak istiyorum. Bu nedenle yaşamıma dikkat ediyorum. Bu nedenle bireysel ve toplumsal kurallara uymaya gayret ediyorum. Yaşamımda çağın gerisinde kalmayarak Muhammed peygamberi kendime örnek alıyorum.

Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.’

Ahzab 21

MİSVAK SARIK VEYA SAKALI İLE DEĞİL; EŞ, BABA, ARKADAŞ, DEVLET ADAMI, DİNDAR MÜMİN, İŞ İNSANI, DEDE, ASKER, YARGIÇ, BAŞKAN VE NİCESİ İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR HAZRETİ MUHAMMED

Peygamberimiz ve ailesi bizler için en güzel örnekler. Tüm anneler Hatice ve Fatıma’yı babalar Muhammed ve Ali’yi, evlatlar Hasan ile Hüseyin’i eşler Ali ile Fatıma’yı devlet yöneticileri, memurlar, yargı ve yürütme görevlileri, asker ve polisler ile sermaye sahipleri kendilerine onları Muhammed peygamber ve Ehlibeyt’ini örnek almalı. Başka güzel örneklerden de yararlanmalı. Ancak gerçeğin ötesine, Allah’ın bize bildirdiğinin ötesine taşmamak, çizilen sınırı edip aşmamak gerek.

ERDEMLİ MÜMİNLERİN KİMSENİN ŞEFAATİNE İHTİYACI YOKTUR!

Allah’a ant olsun ki Muhammed ve ailesi gibi erdemli bir yaşam sürdüren insanların şefaate ihtiyacı yoktur. Çünkü onlar dünyada salih ve saliha Müminler olarak yaşamış ve böylelikle aramızdan ayrılmışlardır.

Rableri katında onlara verilecek karşılık, içinden ırmaklar akan kalıcı cennetlerdir (bahçelerdir). Sürekli kalmak üzere oraya gireceklerdir. Allah onlardan razı, onlar da Allah’tan razıdır. İşte bu, Rabbinden çekinerek kendini koruyan kimseler içindir.

Beyyine 8

Elçiler, onların Ehlibeyti, imamlar, salihler, azizler, doğrular ve Allah yolunda şehit olanlar temiz ve takvalı önderlerdir. Ancak her biri bizler gibi birer beşerdir. Tıpkı kurutulmuş et ve hurma yiyen bir kadının oğlu olan Muhammed aleyhisselam gibi.

SARAYLARI OLMAYAN KORUMA ORDUSU İLE GEZMEYEN İNSANLARI AZARLAMAYAN, TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAYAN, İNSANLARI KARDEŞ YAPAN DEVLET VE ÜMMET BAŞKANI HAZRETİ MUHAMMED

Muhammed peygamberimiz sarayları olan, sermaye sahibi, patronlarla ortak ticaretler yapan bir başkan değildi. O bir zorba da değildi. O gönülleri fetheden sevgi dininin sevgili elçisiydi. Onun yüceliği erdemli yaşamı, yüce ahlakı, insanlara vermiş olduğu değer ile yaşama renk ve anlam katmasından geliyordu.

Biat etmek üzere yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat Nebi ile karşı karşıya gelmek ve onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Nebi, “Sakin ol! Ben bir kral değilim. (Güneşte) kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” diyerek onu rahatlattı.

Kutubi Sitte: 6938

Senden önce gönderdiğimiz tüm elçiler de yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizi birbiriniz için bir sınav yaptık; dayanabilecek misiniz? Efendin Görendir.

Furkan 20
  • Dinin tek kaynağı elbetteki Kuran’dır. Kuran’ın açıklamadığını açıklayacak başka bir kitap yoktur. Onlarca ayette Kuran’da açık ve net izah edilmesi gereken konuların açıklandığı beyan edilmektedir. Hadis,tarih ve siyerler ise o dönemi anlamak konusunda bizlere yardımcı olan bilgi kaynaklarıdır. Bu kitaplar yararlanılmasında yarar olan ancak doğru ve yanlış bilgilerin karıştığı kitaplardır. Bunlar insanlar tarafından peygamberden en az 2 yüzyıl sonra kaleme alınmıştır. Bu nedenle dinin tek kaynak kitabı Kuran’dır. İslamiyet ile ilgili her konu Kuran’da eksik bırakılmamıştır. Eğer bir konu yok ise bu bizlere, örfümüze, yaşam biçimimize kalmıştır. Kuran’ı eksik görmek zalim ve tağudî bir düşüncedir.

Ragıp Kamil İlbeyi

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR

CHP Malatya İl Başkanı Kim Olmalı ?


YUKARI